bezpieczenstwo
INDYWIDUALNY PLAN OCHRONY

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

Ochrona

Ochrona  obiektów  oraz  ochrona osób  i  mienia jest zawsze realizowana w oparciu o indywidualny plan ochrony, który jest opracowywany na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń. Nasz plan każdorazowo jest ściśle dostosowany do specyfiki i wymagań Klienta.

Obiekty przemysłowe, biurowce, markety

Gwarantuje to skuteczność  działań, a idealnie dobrany plan    ochrony   realizujemy   w   oparciu   o   zastosowanie   różnych   technologii  i nowoczesnych  rozwiązań w naszej dziedzinie.

Nasz plan każdorazowo jest ściśle dostosowany do specyfiki i wymagań Klienta.

Każdy z naszych obiektów, zależnie od planu ochrony, jest wyposażany w stosowny specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonych nam zadań.

Ochrona fizyczna

Agenci ochrony

Ochrona fizyczna INTER GROUP polega na stałej obecności agentów ochrony w strzeżonym obiekcie. Działając zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, kadra kierownicza nadzorująca pracowników posiada stosowne kwalifikacje. Każdy z naszych pracowników przechodzi cyklicznie szkolenia, które przygotowują do pełnienia służby. Agenci ochrony są ubrani w mundury służbowe, a obiekt wyposażamy w system łączności z naszym centrum monitoringu, tak  aby w przypadku  zagrożenia zapewnić  natychmiastową  reakcję Patroli  Interwencyjnych.

Jakość usług

Najwyższą jakość oferowanych usług osiągamy łącząc nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne z wysoko wyszkolonym i kompetentnym personelem. Taka kombinacja daje najlepsze efekty naszej pracy. Wymaganiem wobec każdego z naszych pracowników ochrony jest posiadanie nienagannej opinii, prezencji, wysokiej kultury osobistej oraz możliwie najwyższych kwalifikacji zawodowych.