CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Społeczna odpowiedzialność biznesu

KIERUJEMY SIĘ WYTYCZNYMI

Dyrektywy 2000/78/EC
w sprawie równego traktowania

w zatrudnianiu i pracy zawodowej oraz prowadzimy politykę personalną równych szans, przeciwdziałając dyskryminacji osób z niepełnosprawnością

DZIAŁANIA

Aktywizujemy osoby niepełnosprawne.

Oferujemy pracę na pełnym etacie w warunkach wymaganych przez Ustawę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kształtujemy świadomość społeczną oraz integrację osób sprawnych i niepełnosprawnych przez wspólne zajęcia służbowe.

Naszym pracownikom oferujemy dofinansowanie do zakupu leków, materiałów medycznych, zabiegów, pobytów w sanatoriach, programów rehabilitacyjnych w ramach ZFRON, co wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa finansowego, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Priorytetowo traktujemy powierzanie kompetencji służbowych odpowiednio do wykształcenia i schorzenia oraz indywidualne podejście do każdego pracownika.