INTER GROUP S.A.

Inter Group S.A.

Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz, PL

NIP: 5542966233
REGON: 380330361
KRS: 0000739458 | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 750 000,00 zł

E-mail: intergroupsa@intergroup.pl
Telefon +48 (52) 500 00 05

Kontakt z Akcjonariuszami

ZAWIADOMIENIE O NWZW SPÓŁKI INTER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W BYDGOSZCZY W DNIU 28.04.2021R. pobierz pdf

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI pobierz pdf