bezpieczenstwo
INDYWIDUALNY PLAN OCHRONY

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

Ochrona

Ochrona  obiektów  oraz  ochrona osób  i  mienia jest zawsze realizowana w oparciu o indywidualny plan ochrony, który jest opracowywany na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń. Nasz plan każdorazowo jest ściśle dostosowany do specyfiki i wymagań Klienta.

Obiekty przemysłowe, biurowce, markety

Gwarantuje to skuteczność  działań, a idealnie dobrany plan    ochrony   realizujemy   w   oparciu   o   zastosowanie   różnych   technologii  i nowoczesnych  rozwiązań w naszej dziedzinie.

Nasz plan każdorazowo jest ściśle dostosowany do specyfiki i wymagań Klienta.

Każdy z naszych obiektów, zależnie od planu ochrony, jest wyposażany w stosowny specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonych nam zadań.

Ochrona fizyczna

Nasi agenci

Praca agentów INTER GROUP polega na stałej obecności w strzeżonym obiekcie. Działając zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, kadra kierownicza nadzorująca pracowników posiada stosowne kwalifikacje. Każdy z naszych pracowników ochrony osobistej oraz patrolu interwencyjnego przechodzi cyklicznie szkolenia, które przygotowują do pełnienia służby. Dzięki temu jest sprawny fizycznie, obeznany w obsłudze nowoczesnych urządzeń i odpowiednio przygotowany do radzenia sobie z nowymi zagrożeniami. Agenci ochrony osobistej i patrolu interwencyjnego są ubrani w mundury służbowe, a obiekt wyposażamy w system łączności z naszym centrum monitoringu, tak aby w przypadku zagrożenia zapewnić natychmiastową reakcję Patroli Interwencyjnych. Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, który pozwala na efektywną komunikację między pracownikami, a także wysokiej jakości monitoring, czy czuły system alarmowy. Nasze usługi stanowią działanie prewencyjne, które zapewni bezpieczeństwo osobom mającym poczucie zagrożenia. Nasza praca w obiektach pozwala zminimalizować ryzyko włamania, a także zapobiec kradzieżom oraz dewastacją mienia, dlatego bardzo często pracujemy w przestrzeniach biurowych, handlowych, a także przemysłowych.

Jakość usług

Najwyższą jakość oferowanych, przez naszą bydgoską firmę, usług, osiągamy łącząc nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne z wysoko wyszkolonym, kompetentnym personelem. Taka kombinacja daje najlepsze efekty naszej pracy, a także sprawia, że nasze patrole interwencyjne zjawiają się na miejscu w możliwie najkrótszym czasie. Wymaganiem wobec każdego z naszych specjalistów od ochrony osobistej oraz członka patrolu interwencyjnego jest posiadanie nienagannej opinii, prezencji, wysokiej kultury osobistej oraz możliwie najwyższych kwalifikacji zawodowych. Wykorzystywane metody za każdym razem dostosowujemy do potrzeb konkretnego Klienta oraz specyfiki obiektu, w którym pracujemy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo ochranianym osobom oraz mieniu.