SZUKASZ OSZCZĘDNOŚCI?

ULGI WE WPŁATACH NA PFRON

INTER GROUP Grupa Kapitałowa

NASI KLIENCI OBNIŻAJĄ KOSZTY

W grupie spółek są podmioty posiadające status Zakładu Pracy Chronionej uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie około
50% wartości usługi.

ULGI NA PFRON

udzielamy swoim klientom ulgi na PFRON.

Każdy pracodawca, którego stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi min. 25 pracowników, jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spełniając warunki ustawy o wpłatach na PFRON udzielamy swoim klientom ulgi na PFRON.

Dzięki współpracy z nami nasi klienci obniżają koszty. Średnia wartość udzielanej ulgi na PFRON z okresie ostatnich sześciu miesięcy, z których co miesiąc korzystają nasi Klienci, wynosi obecnie około 50% wartości realizowanej usługi. Szukasz oszczędności? Skontaktuj się z nami !